ACTIVITY CHOICES

Общи Условия и Политика на Поверителност (накратко "Общи Условия")

В сила от 24-ти май 2018г.

Добре дошли при ACTIVITY CHOICES! Ние предоставяме уеб платформа и мобилни приложения, които помагат на нашите клиенти да водят активен и интересен живот чрез закупуване на Пропуски за посещаване на спортни съоръженията и/или Класове водени от инструктор, предлагани от многобройните ни партньори – Спортни Центрове, като например фитнес зали, басейни, студия за йога, пилатес, бойни изкуства, танци, кросфит и т.н. (накратко "Партньори").

Платформата на ACTIVITY CHOICES се предоставя от ДИДЖИПАРАДАЙМС ООД, дружество със седалище на ул. Бистришко шосе 101, блок 7, ап. 3, София 1444, България, опериращо под търгоското име ACTIVITY CHOICES посредством уебсайта www.activitychoices.com и свързаните с него мобилни приложения (наричано по-нататък "ACTIVITY CHOICES", "нас"или "ние").

Тези Общи Условия са договор между Вас (като индивидуален клиент или като Спортен Център) и ACTIVITY CHOICES и регулират Вашия достъп до и използването на интернет страницата на ACTIVITY CHOICES, мобилните приложения (например за iPhone и Android), съдържанието, продуктите и услугите, предоставени от ACTIVITY CHOICES (събирателно "уебсайта"). Моля, прочетете настоящите Общи Условия изцяло, преди да използвате нашите услуги.

Приемане на Общите Условия. Ако използвате и/или се регистрирате на нашия уебсайт и/или мобилни приложения, Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи Условия, със същия ефект ако бяхте подписали Общите Условя. Ако не сте съгласни с тези Общи Условия, не използвайте нашата интернет страница и мобилни приложения.

Изменения на Общите Условия. ACTIVITY CHOICES може да изменя Общите Условия от време на време. Освен ако ние предвидим по-късна дата за тяхното влизане в сила, всички изменения ще влизат в сила от момента на тяхното публикуване в актуализираните Общи Условия, така че молим да  ги проверявате и за в бъдеще. Ако продължавате да използвате уебсайта, след публикуването на такива изменения това ще потвърждава Вашето съгласие да бъдете обвързани с актуализираните Общи Условия.

Допълнителни Общи Условия. В допълнение към тези Общи Условия, използването на конкретни оферти, продукти, услуги или функционалности, може да бъде предмет на допълнително публикувани насоки или правила, приложими към такива оферти, продукти, услуги или функционалности, които насоки или правила могат да бъдат публикувани на нашия уебсайт или на интернет страницата на Спортния Център, който ги предоставя.

Приложими такси.  ACTIVITY CHOICES не начислява на индивидуалните си клиенти и Спортните Центрове такси за присъединяване или за ползване на мрежата на ACTIVITY CHOICES. Индивидуалните клиенти заплащат само Пропуските, които решат да си закупят на съответните цени, посочени в нашия уебсайт и мобилни приложения. ACTIVITY CHOICES задържа малка част от плащанията за закупените Пропуски като такса за успех - еквивалентна на 10% от стойността на закупените Пропуски.  От събраните суми от продадените Пропуски се прихващат транзакционните такси на платежния агент еРау свързани със събирането на плащанията от дебитни карти / кредитни карти / пари в брой и др. от крайните клиенти и трансферирането на оставащите суми от закупените Пропуски към Спортните Центрове.  Плащанията към Спортните Центрове за останалите нетни суми от Пропуските използвани през предходния месец в съответните Спортни Центрове ще бъдат извършвани веднъж месечно. 

Спортните Центрове определят сами цените на Пропуските, които предлагат, но ACTIVITY CHOICES настоятелно им препоръчва да предлагат по-конкурентни цени чрез платформата на ACITIVITY CHOICES отколкото те предлагат чрез други канали, включително собствения си уебсайт или директни продажби.

ACTIVITY CHOICES се явява в ролята на Контрагент и / или на Агент за трети страни парньори. Когато ACTIVITY CHOICES действа като Агент, това означава, че договорът за продукта (например Пропуск за посещение на Спортен Център) е между крайния клиент и Партньора – Спортен Център. В повечето случаи това означава, че има допълнителни условия, приложими към договора, тъй като всеки Партньор има правила и условия, свързани с неговите продукти. Моля, уверете се, че сте прочели тези правила и условия, преди да завършите транзакцията си с нас. Когато ние действаме като Агент, това означава, че нямаме договорни задължения към Вас по отношение на продадения продукт. Въпреки това, ние може да носим отговорност към Вас, ако сме били небрежни, ако сме ви предоставили погрешно важна информация или сме били в нарушение на приложим закон. От друга страна, за нашите Партньори (Спортни Центрове, като например фитнес зали, басейни, йога студия, и др.), ние действаме като Контрагент. Това означава, че договорът за продукта, е между Вас и нас.

 

Незаобикаляне на ACTIVITY CHOICES.  Индивидуалните клиенти се съгласяват да НЕ заобикалят ACTIVITY CHOICES, като използват нашата платформата само за да идентифицират спортни центрове и Класове като след това вместо да купуват Пропуски или Членства за тях чрез платформата, заплащат за тях в брой или с дебитна карта или кредитна карта или по друг начин директно на Спортните Центрове.

Спортните Центрове също се съгласяват да НЕ заобикалят ACTIVITY CHOICES, като позволяват или насърчават по какъвто и да е начин който и да е индивидуален клиент отправил се към тях заради информация от платформите на ACTIVITY CHOICES, да заплаща  за Пропуски или Членство в съответния Спортен Център в брой или с дебитна карта или кредитна карта или по друг начин директно на Спортния Център вместо чрез платформите на ACTIVITY CHOICES.

В случай, че идентифицираме такова заобикаляне от страна на индивидуални клиенти или Спортни Центрове, си запазваме правото временно или окончателно да прекратим профилите им.

 

1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ACTIVITY CHOICES разбира важността от съхраняването на конфиденциалността и сигурността на Вашата информацията ("Клиентска Информация"). Информацията, която събираме, може да включва Вашата лична информация, с други думи информация, която да ви идентифицира като отделен индивид, като например вашето име, телефонен номер, адрес на електронна поща, клиентски преференции и т.н. ("Лична информация"). Поради това ние считаме за приоритет това, че трябва да съхраняваме Вашата информация като на наш клиент и да я използваме отговорно. Посредством посещението си на нашия уебсайт или на някой от нашите алтернативни канали за дистрибуция, като нашите мобилни приложения, интерактивен софтуер а гласово разпознаване или други канали, които продължаваме да развиваме, или посредством предоставянето на Вашата клиентска информация на нас или нашите доставчици на услуги чрез интернет, телефон, електронна поща или друг метод за комуникация ( "Канали за Дистрибуция"), Вие приемате и се съгласявате със събирането, съхранението и обработването на Вашата клиентска информация, както е описано в тази Политика на Поверителност.

Клиентската Информация, събрана от нас се контролира от ДИДЖИПАРАДАЙМС ООД (с търговско име " ACTIVITY CHOICES"), със седалище и адрес на управление ул. Бистришко Шосе 101, блок 7, ап. 3, София 1444, България.

ACTIVITY CHOICES събира Клиентска Информация предоставена от Вас и я използва, за да Ви осигури динамични, персонални и сигурни услуги както и да Ви предостави едно удовлетворяващо онлайн преживяване. Въпреки че в някои случаи ние ще изискваме да ни предоставите ваша Лична Информация, например за да Ви дадем възможност да създадете регистрация при нас, да търсите информация в нашата база данни относно Спорнтни Центрове или да закупите Пропуски, Вие можете да посетите някои от страниците на нашия уебсайт и мобилни приложения, без да е необходимо да предоставите Лична Информация.

ACTIVITY CHOICES може да събира Лична Информация за Вас, например:

 • когато се регистрирате в нашата платформа
 • когато закупувате на продукти и / или услуги
 • когато участвате в конкурси, анкети и проучвания
 • когато се свързвате с нас
 • чрез индиректни методи за събиране на данни, когато посещавате уебсайта, като например като изучаваме кои страници четете най-често, както и чрез използването на бисквитки
 • когато Вие предоставяте определено съдържание на ACTIVITY CHOICES, например отзиви и клиентски мнения
 • от трети страни, например кредитни агенции.

Примери за Лична Информация, която събираме, са:

 • Информация за регистрация
  Вие ни предоставите паролата си и адрес на електронна поща, когато се регистрирате на нашия уебсайт. Паролата се използва за регистрация и трябва да бъде уникална за ACTIVITY CHOICES.
 • Информация за Купувача
  Когато предоставяте информация за кредитна / дебитна карта, включително номер на картата, вид на картата, име на картодържателя, срок на годност, адрес за фактуриране и детайли за доставка, докато Вие правите поръчка на нашия уебсайт или мобилни приложения, тези детайли НЕ се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство и НЕ се запазват от ACTIVITY CHOICES, а се съхраняват на сървърите на нашите доставчици на платежни услуги, като например еРау и др. доставчици, сертифицирани от Trustware за PCI DSS (Payment Card Industry Security Standard).
 • Информация от конкурси, анкети и проучвания
  Когато отговаряте на въпросници, проучвания или формуляри, Вие ни предоставяте Ваша Лична Информация, включително име, адрес, и-мейл и друга информация, която може да бъде поискана.
 • Връзка с нас
  Когато се свързвате с нас по електронна поща можете да ни предоставите Ваша Лична Информация, например име, адрес на електронна поща и т.н.
 • Косвено събиране на данни
  В допълнение към информацията, която може да ни предоставяте доброволно, допълнителна инфорамция за клиента може да се събира автоматично когато посещавате уебсайта на ACTIVITY CHOICES, чрез технологиите за проследяване, използвани от нас от време на време, като например бисквитки, флаш бисквитки, уеб бъгове и т.н. Те събират информация за клиентите, включително техническа информация от Вашия компютър, когато посещавате уебсайта, като например вашия Интернет Протокол (IP) адрес, вашата операционна система и платформа, типа на браузъра и неговата версия, препращащия уебсайт, както и когато ни предоставите информация за Вашите предпочитания при пазаруване, гледани /-търсени продукти и Вашата активност на уебсайта. Събраната информация от бисквитки и други методи за проследяване, поставени от нас е анонимна и не съдържа Вашата Лична Информация, и просто Ви идентифицира като определена цифра, позовавайки се на Вашия твърд диск. Ако сте мобилен потребител и имате достъп до Интернет чрез мобилен телефон, трябва да се свържете с вашия доставчик на мобилни услуги, за да разберете, дали той събира Лична Информация за Вас.
 • Бисквитки
  Всеки уебсайт притежаван и управляван от ACTIVITY CHOICES може да използва бисквитки (малки текстови файлове, съдържащи уникален идентификационен номер). Видове бисквитки:
  • Сесийни бисквитки – Използват се за да се поддържа така нареченото състояние на сесията. Сесийните бисквитки са необходими на уебсайта, за да функционира, но не се използват по никакъв начин за да Ви идентифицира лично
  • Постоянни бисквитки – Когато посетите нашия уебсайт, ние може да припишем постоянна бисквитка на твърдия диск на Вашия компютър. Можете да видите тези бисквитки, ако погледнете в директорията с бисквитки на Вашия браузър. Както подсказва името, постоянните бисквитки съществуват дълго време, и всеки път, когато посетите нашия сайт можете да ни изпратите копие от тях, което ни позволява да Ви идентифицираме от посещението на посещение. Целта е да подобрим Вашето клиентско преживяване, докато сте на нашата уебстраница и се уверим, че не пропускате оферти, които може би биха Ви заинтересували. Бисквитките не съдържат никаква Лична Информация, като например Вашето име, адрес, и-мейл или телефонен номер, а просто предоставят уникален идентификационен номер, който да ни помогне да идентифицираме Вашия компютър.
 • Устройства за проследяване на трети страни
  Може да представяме реклами на нашия уебсайт, отнасящи се до трети лица. Тази реклами се представят директно от трета страна рекламодател или от нейно име посредством рекламнна мрежа. Тези рекламодатели или рекламни мрежи могат да поставят бисквити, тагове или други устройства за проследяване на Вашия твърд диск, за да могат да оценяват ефективността на рекламите си. Те могат да събират информация за Вашите посещения в нашия уебсайта и други уебсайтове, посредством такива бисквитки с друга информация, която може да сте предоствили пряко на съответния рекламодател или рекламна мрежа. Настоящата Политика на Поверителност не се отнася до бисквитките и другите устройства за проследяване използвани от трети страни. Те следва да бъдат покрити от правила, които третата страна практикува и ние Ви препоръчваме да прегледате тези правила, които в повечето случаи ще можете да намерите на уебсайтовете на тези трети страни.
 • Отказване от използване
  Въпреки че не можете да блокирате "сесийните" бисквитки, тъй като те са необходими на нашия уебсайт за да може да функционира правилно, можете да настроите своя интернет браузър, така че той да отхвърля както "постоянните", така  бисквтките на "трети страни". Как можете да направите това, ще зависи от интернет браузъра, който използвате (например Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.). Прегледайте уебсайта на съответния интернет браузър, от която би трябвало да можете да получите нужната Ви информация.

ACTIVITY CHOICES ще използва Вашата Клиентска Информация за редица различни цели, включително:

 • за регистриране на Вашата сметка в ACTIVITY CHOICES
 • за изпълнение на поръчки
 • за да отговоря на Вашите въпроси
 • за да подобрим Вашето преживяване на нашия уебсайт
 • за да Ви предоставим информация за продукти и услуги, специални оферти, маркетинг материали и промоции на ACTIVITY CHOICES и/или на нашите партньори Спортни Центрове 
 • за вътрешни операции и анализ.

Ние ще използваме информацията, която ни предоставяте, когато се регистрирате като потребител на нашия уебсайта, за да създадем и поддържаме Вашия профил.

Когато правите поръчка за услуга чрез нашия уебсайта или други канали за дистрибуция, ние ще използваме данните за покупката Ви за да обработим желаната сделка, да изпълним поръчката Ви и да Ви предостави услугите, които очаквате.

Може да използваме Клиентска Информация за да отговорим на въпросите Ви свързани например с поръчка или проблеми с достъпа, навигацията на сайта или за влизането във Вашия профил. За да отговорим на запитването Ви, може да се свържем с Вас по електронна поща, по телефона или посредством друг метод за комуникация от член на един от нашите екипи обслужващи клиентите. Ние можем да използваме Вашите данни за контакт, за да ви изпратим информация за проследяване на покупка. Ние можем да се свържем с Вас по електронната поща, телефон или друго средство за комуникация, за да отговорим на предложения, които може да изпратите до нас (например за нашия уебсайт, продукти и услуги), както и да направим оценка и да обявим резултатите от проучвания, конкурси и други състезания в които може да сте участвали. За целите на обучение и качествено обслужване може да запишем нашите телефонни разговори с Вас. Част от информацията, включително електронни писма от клиенти, получени от ACTIVITY CHOICES може да бъде представена от нас като отзив от клиент като Вашата лична информация, като например и-мейл адрес или данни за контакт, никога няма да бъдат показвани публично от нас.

Ние използваме информацията, събрана от Вашия постоянен файл с бисквитки (виж Бисквитки по-горе) заедно с друга Клиентска Информация предоставена от Вас, за да можем да създадем по-ефективен уебсайт като оценяваме съдържанието и потоците на движение в уебсайта. Ние използваме тази информация, за да Ви осигурим по-персонализирана практическа интернет страница, да Ви помогнем да се придвижвате из уебсайта без усилия и за да можем да Ви покажем конкретни продукти и услуги, които смятаме, че биха могли да представляват интерес за Вас.

Когато Вие се регистрирате във Вашият профил или правите поръчка чрез нашия уебсайт или друг Канал за Дистрибуция, ние може да използваме Вашата Клиентска Информация, за да се свържем с Вас с подробности за специални оферти, промоции и друга информация, както и да Ви изпращаме нашите бюлетини, които смятаме, че могат да бъдат от интерес за Вас. Можем да използваме Вашата Клиентска Информация за вътрешно ползване, анализ и осигуряване на качествено обслужване, включително предотвратяване на измами.

ACTIVITY CHOICES подбира внимателно трети страни партньори, включително доставчици на услуги, джойнт-венчър партньори и доставчици на аутсорсинг за да изпълняват различни функции от наше име. За целите на изпълняването на тези функции от наше име, тези компании могат да обработват Вашата Клиентска Информация. Тези функции включват обработка на покупките и предоставяне на необходима информация, както и доставка на стоки и услуги, обработка на плащания с дебитни/кредитни карти, предоставяне на резултати от търсене, общуване с Вас, включително предоставяне на обслужване на клиентите по телефон, електронна поща, поща или по друг начин и за промоционални дейности.

Различни страници в нашия уебсайт могат да съдържат връзки (включително посредством реклами) към други страници. След като излезнете от нашия уебсайт чрез такава връзка, всички допълнително предоставени от Вас данни ще се събират от или от името на трети лица, отговорни за този уебсайт и следователно ще подлежат на Политиката на Поверителност и практиките на тази трета страна, а не на настоящата Политика за Поверителност. Ние не може да бъдем отговорни за ползването на Вашата Клиентска Информация от трети лица, както Ви препоръчваме да погледнете и конкретните условия на интернет страниците на съответните трети лица, свързани с използването и разкриването на Вашата информация за клиентите.

Трети страни доставчици, включително Google, показват реклами на ACTIVITY CHOICES на сайтовете си в интернет.  Тези трети страни доставчици, включително Google, използват бисквитки, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в нашия уебсайт. Потребителите могат да се откажат от използването на бисквитки на Google, като посетят страницата за отказване от Google реклама.

Както всяка друга организация, от време на време ACTIVITY CHOICES може да преструктурира своите бизнес операции посредством продажбата на едно или повече от своите бизнеси (или част от тях). В такива сделки, Вашата Клиентска Информация може да бъде прехвърлена, като част от съответната продажба. Ако това се случи, ние ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим.

Ние може да разкрием Вашата Лична Информация на трети лица, като например на официални органи и на нашите професионални консултанти, доколкото ние вярваме, че е необходимо (I) за да се съобразят със съответните закони, заповеди или подзаконови актове, (II) да наложат нашите Общи Условия за клиенти или други договорни споразумения и (III) да защитят права на собственост и други права на ACTIVITY CHOICES, нaшата група от компании, клиенти и други (например, по някакъв начин, отнасяща се до защита от измами).

 

2. ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА, АКТУАЛИЗИРАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Можете да получите достъп до част от съдържанието на нашия уебсайт и мобилни приложения, без да се налага да се регистрирате. За да получите достъп до други части, обаче ще трябва да се регистирате.

Ако решите да се регистрирате и да използвате нашата платформа от името на Спортен Център (фирма, други юредическо лице или физическо лице), Вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощен представител на този Спортен Център и имате право да го обвържете с тези Общи Условия и че се съгласявате с тези Общи Услоия от името на Спортния Център. Вие заявявате и гарантирате, че информацията, която предоставяте на ACTIVITY CHOICES при регистрацията и във всички други случаи ще бъде вярна, точна, актуална и пълна. Вие се съгласявате също така, че вашия Спортен Център ще предприеме необходимото за да поддържа информацията която предоставя на платформата ACTIVITY CHOICES точна и актуална по всяко време. Когато се регистрирате, ще бъдете помолени да създадете парола. Вие носите цялата отговорност за запазването на поверителността на Вашия профил и парола и за управлението на достъпа до Вашия компютър, и носите отговорност за всички дейности, които се извършват с Вашия акаунт. 

Спортните Центрове поемат ангажимента да качват и поддържат актуална информацията в техните профили и оферти както на официалния език на страната, в която се намират, така и на английски език.

Регистрирайки се на платформата на ACTIVITY CHOICES, Вие потвърждавате, че предоставяте на нас и нашите свързани лица, лицензополучатели, партньори, назначени лица и правоприемници права валидни в световен мащаб, без изключения, необвръзани с плащане, безвъзмездни, перманентни, подлежащи на под-лицензиране и прехвърляне, чрез които ние да можем да използваме, възпроизвеждаме, разпространяваме, модифицираме, адаптираме, превеждаме, изготвяме производни произведения, показваме публично, публикуваме, както и по друг начин да употребваме Вашите отзиви във връзка с уебсайта и дейността на ACTIVITY CHOICES както и всички групови или индивидуални снимки, направени в нашите или Вашите офиси, зали, съоръжения или на събития, които ACTIVITY CHOICES организира или в които присъства, както и всички изображения създадени / притежавани / използвани от Вас във вашите уеб-сайтове, помещения или всякакви медии, включително но не само за целите на ACTIVITY CHOICES свързани с маркетинг, промоции или възпроизвеждане на част или целия наш уебсайт във всички медийни формати и по всички медийни канали, известни сега или открити и развити в бъдеще.

ACTIVITY CHOICES не поема ангажимент, че ще публикува или предоставя на нашия уебсайт всяка информация предоставена от потребител и си запазва правото, по свое усмотрение, да откаже на който и да е потребител да качва информация на уебсайта, както и да редактира или да премахва каквато и да инфорамция предоставена от потребител по всяко време с или без предупреждение.

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И ЗАБРАНЕНО ПОВЕДЕНИЕ

Вие имате право да използвате нашия уебсайт за собствените си нужди, както и да отпечатвате и изтегляте материали от него, при условие че не изменяте неговото съдържание без наше съгласие.  Нямате право да публикувате онлайн или офлайн материали от нашия уебсайт без наше разрешение.

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост върху материалите на този уебсайт са наша собственост или собственост на нашите лицензодатели и не могат да бъдат възпроизвеждани от трети страни без нашето предварителното писмено съгласие.

Всеки клиент имат право да създаде само един профил на платформата на ACTIVITY CHOICES. Ние си запазваме правото да закрием някои или всички профили на всеки потребител, за когото се съмняваме, че е създал няколко профила, например за да се възползва от промоции или оферти за препоръки на други клиенти.

Забранено поведение, Вие се съгласявате да не:

 • тормозите, заплашвате, пречите или мамите потребители, членове на екипа или служители на ACTIVITY CHOICES и/или на Спортните Центрове в нашата мрежа или по друг начин да създавате или да допринасяте за създаването на несигурна, тормозеща, застрашаваща или подривна среда;
 • правите непоискани оферти, реклами или предложения чрез изпращането на “джънк” / "спам" и-мейли или други съобщения към потребителите на ACTIVITY CHOICES;
 • използвате чужда самоличност или да добивате непозволен достъп до профила на друг потребител;
 • споделяте пароли за акаунт на ACTIVITY CHOICES с трети страни или да насърчавате други потребители да го правят;
 • позволявате на никой да използва Пропуски или услуги закупени чрез Вашето членство, включително и на други членове;
 • качвате материала (например вирус), който е опасен за компютърните системи или данни на ACTIVITY CHOICES или за потребителите на сайта;
 • качвате материали с авторски права, които не са Ваши или които нямате законно право да разпространявате, показвате, и по друг начин предоставяте на трети лица; или
 • качвате или изпращате на потребителите на уебсайта порнографски, заплашителни, неудобни, омразни материали, расови или етнически обиди, клевети, или други материали с неприемливо съдържание;
 • използвате сайта за цел, която е незаконна или забранена от настоящите Общи Условия;
 • опитвате да получите неоторизиран достъп до уебсайта или до част от него, до други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с уебсайта или с част от него, чрез хакване, налучкване на парола или всякакви други средства, или да се намесвате или да се опитвате да се намесвате в нормалното функциониране на уебсайта;
 • се противопоставяте на правата на ACTIVITY CHOICES да отказват услуги, закриват акаунти, премахват или редактират съдържание, или анулират поръчки по свое усмотрение.

 

4. РАБОТА НА УЕБСАЙТА

Ние предприемаме всички разумни стъпки за да осигуриме нашия уебсайт и мобилни приложения да са на разположение 24 часа на ден, 365 дни в годината. Въпреки това, уебсайтове и мобилни приложения, понякога временно излизат от строя поради проблеми със сървъри и други технически въпроси. Затова ние няма да носим отговорност, ако те не са на разположение по всяко време.

Нашите уебсайт и мобилни приложения могат да бъдат временно недостъпни поради други проблеми, като например срив на системите, поддръжка или ремонт или причини извън нашия контрол. Когато е възможно, ние ще се опитваме да даваме на нашите потребители предварителни предупреждения за прекъсвания за поддръжка и т.н., въпреки, че няма да имаме задължението да го правим.

 

5. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Поведение на потребителите на уебсайта

С изключение на личната информация, използването на която се покрива от нашата Политика на Поверителност, всеки материал, който Вие изпратите или публикувате в нашия уебсайт ще се счита за непатентован и не конфиденциален. Освен ако изрично не ни уведомите за противното, ние ще бъдем свободни да публикуваме, копираме, разпространяваме, инкорпорираме и по друг начин да използваме този материал за всякакви цели. Когато използвате нашия уебсайт, не може да публикувате или да ни изпращате материал:

 • за който не сте получили всички необходими съгласия;
 • който е дискриминационен, нецензурен, порнографски, клеветнически, подбуждащ расова омраза, в нарушение на поверителността или личния живот, който може да предизвика раздразнение или неудобство у другите, който насърчава или представлява поведение което би се считало за криминално престъпление, който би довел до повдигане на обвиенения за гражданска отговорност или по друг начин би противоречал на законите на държавата в която пребивавате;
 • който е вреден като, включително но не само, компютърни вируси, троянски коне, увреждащи системите данни или съдържащ друг потенциално опасен софтуер или съдържание.

Ние ще сътрудничим напълно на всички правоохранителни органи и съдебни заповеди, изискващи от нас да разкрием идентичността или други подробности за всяко лице което публикува материали в този уебсайт в нарушение на този Параграф 5.

Поведение на потребителите в Спортните Центрове

Ние си запазваме правото да прекратим окончателно достъпа до нашата платформа на всеки потребител ако неговото поведение бъде счетено за заплашително или обидно по някакъв начин. Нашите Партньори си запазват правото да откажат достъп на всеки посетител, който не отговаря на техните Общи Условия.

 

6. ВРЪЗКИ КЪМ И ОТ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Всички линкове към уебсайтове на трети страни, намиращи се в нашия уебсайт са предоставени само за Ваше удобство. Не сме преглеждали детайлно всеки уебсайт на трети лица и не носим отговорност за тези уебсайтовете на трети страни или за тяхното съдържание. Ние не гарантираме за уебсайтовете на трети страни, не правим постъпки за тях, или за каквито и да е материали, съдържащи се в тях. Ако изберете да получите достъп до уебсайт на трето лице, към който има линк от нашия уебсайт, го правите на собствен риск.

Ако искате да се свържете с линк към нашия уебсайт, може да го направите само ако се свържете посредством линка без да копирате която и да е страница на нашия уебсайт, както и ако спазвате следните условия:

 • не карате потребителите да смятат, че ние одобряваме Вашите услуги или продукти, освен ако това не е изрично договорено между нас;
 • не създавате погрешна представа за отношенията си с нас и не представяте невярна информация за нас;
 • не поставяте линк от уебсайт, който не е Ваша собственост; и
 • Вашият сайт няма съдържание, което да е обидно, противоречиво, нарушаващо правата на интелектуална собственост или други права на трети лица, или да не спазва по някакъв начин закона във Вашата страна на пребиваване.

Ако решите да се свържете с нашия уебсайт в нарушение на Параграф 5, Вие ще трябва напълно да ни обезщетите за загуби или щети, претърпени в резултат на действията си.

 

7. УГОВОРКИ

Ние предприемаме всички разумни стъпки, за да се уверим, че информацията в този уебсайт е правилна. Въпреки това, ние не гарантираме точността и пълнотата на материалите на този сайт, тъй като голяма част от тези материали са подготвени и предоставени от нашите Партньори - Спортни Центрове. Ние можем да правим промени в материалите на този уебсайт по всяко време и без предупреждение. Материалите в този уебсайт може да са остарели, или в редки случаи да са неправилни и ние не можем да се ангажираме да гарантираме, че тези материали са винаги верни и актуални.

Материалите в нашия уебсайт се предоставят без условия или гаранции от какъвто и да е вид. До максималната степен позволена от закона, ние предоставяме достъп и използване на този уеб сайт на базата на това, че изключваме всички постъпки, гаранции и условия, които могат да имат ефект по отношение на този уебсайт.

 

8. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Когато закупите Пропуск за достъп до помещенията/съоръженията на нашите партньори в рамките на мрежата на ACTIVITY CHOICES, ние от ACTIVITY CHOICES, нашите служители, агенти и/или консултанти не носят никаква отговорност – от предполагаем договор, деликт или по друг начин за Вашите действия, пропуски или становища и ние по никакъв начин не отговаряме за Вас. Това означава, че ACTIVITY CHOICES по никакъв начин не отговаря и не носи отговорност за Вашето здраве и безопасност по всяко време.

Нито ние, нито някоя друга страна (независимо дали тя е участвала или не в подготването, поддръжката или предоставяне на услугите на този уебсайт), носим отговорност за каквато и да е загуба или повреда, която може да буде причинена на Вас или на трето лице в резултат на Вашето или тяхното използване на нашия уебсайт. Това изключване се отнася също така за всякакви разходи за поддръжка или ремонт и без ограничения всякакви други преки, непреки или последващи загуби, свързани с предполагаем договор или по друг начин във връзка с този уебсайт.

 

9. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРОПУСКИ И ЧЛЕНСТВО

Всеки закупен от Вас Пропуск има уникален 10-буквен код и важи само за конкретен партньоркси Спортен Център и може да бъде използван за достъп само до техните съоръжения или Класове.

Когато използвате услугите на ACTIVITY CHOICES, Вие ще трябва да се съобразявате с всички публикувани правила, често задавани въпроси и условия приложими за тези услуги, които могат да бъдат публикувани и променяни от време на време.

Пропуск за 1 Посещение. Всеки Пропус за 1 Посещение е валиден за едно единствено посещение в Спортния Център за който е бил закупен и може да се използва в рамките на период от 30 дни само от индивидуалния потребител, за който е бил закупен. Ако Пропуска не бъде използван в рамките на периода на валидност от 30 дни той ще стане невалиден и ще загубите неговата стойност.

Пакети от Пропуски. Пакетите от Продукти съдържат множество единични Пропуски за посещения, които се продават заедно. Например Пропуск за 5 Посещения дава на потребителя достъп до мястото за което е бил закупен за 5 пъти в рамките на периода на валидност от 30 дни само от индивидуалния потребител, за който е бил закупен. Ако някои или всички посещения от пакета не бъдат използвани в рамките на периода на валидност от 30 дни те ще станат невалидни и ще загубите тяхната стойност.

Месечни или Годишни Пропуски. Месечните или годишните пропуски важат за множество посещения на Спортния център за който са били закупени. Те са валидни само за индивидуалния потребител, за който са били закупени, и само за периода, за който са били закупени.

Пропуск за Клас в определен ден и час. Всеки такъв Пропуск е валидн само за съотетния Клас, ден и час.  Ако Пропуска не бъде използван тогава той ще стане невалиден и ще загубите неговата стойност.

Връщане и Възстановяване на Плащане за Пропуск

След като бъде закупен, Пропуска може да бъде върнат и плащането за него възстановено, само ако Пропуска въобще не е бил използван в рамките на 14 дни от закупуването му. Всяко искане за възстановяване трябва да се направи чрез изпращане на и-мейл до info@activitychoices.com. При обработването на възстановяването на плащането на закупен Пропуск, ние си запазваме правото да извадим от възстановената сума за Пропуска всички транзакционни разходи, направени при обработването на покупката и/или възстановяването на плащането.

Пропуски за конкретни Класове чието провеждане е преместено / отменено. Нашите Партньори - Спортни Центрове могат да обявяват своите графици за Класовете които предлагат на нашия уебсайт и мобилни приложения. Отговорността да поддържат актуални тези графици е тяхна. Може да се случи обаче информацията, която те са предоставили на нашия уебсайт и мобилни приложения да не е актуализирана или пък да им се е наложило да преместят или отменят някой Клас. В тези случаи, трябва да се свържете с тях за да преместите Вашето участие в същия Клас по друго време или в друг Клас предлаган от същия Спортен Център.

Сключването на Договор за Покупка от Разстояние. Договора за покупка от разстояние между ACTIVITY CHOICES и индивидуалния клиент се счита за сключен от момента на потвърждаване от ACTIVITY CHOCIES на покупката на конкретния Пропуск, поръчан от клиента. С приемането на настоящите Общи Условия, потребителя изрично и безусловно се съгласява с това потвърждаване на договор от разстояние, сключен с ACTIVITY CHOICES.

 

10. ИЗДАВАНЕ НА РАЗПИСКИ И ФАКТУРИ

Когато се регистрирате за ползване нашия уебсайт и/или мобилни приложения, било то като физическо лице или като юридическо лице, Ваше задължение е да посочите дали сте регистрирани за целите на Данъка върху Добавената Стойност (ДДС) и ако това е така, да посочите Вашия регистрационен номер по ДДС в профила си в ACTIVITY CHOICES.

С регистрацията си в нашата платформа, всеки Партньор – Спортен Център изрично упълномощава ACTIVITY CHOICES, с ефект на писмено споразумение, да издава от негово име и за негова сметка Разписки за Пропуските продадени през нашата платформата на крайни клиенти на съответния Спортен Център.  Тези Разписки ще бъдат изпращани от ACTIVITY CHOICES по и-мейл както на крайния клиент, така и на Спортния Център, който поема задължението да не променя тяхното съдържание и да ги съхранява за своите счетоводни цели, както и за целите на данъчни и други проверки.  Тези Разписки не са фактури по смисъла на ЗДДС (Закона за Данъка върху Добавената Стойност) на Република България, тъй като чл. 113 (3). 1 на този закон гласи, че всяко данъчно задължено лице – доставчик, може да не издава фактура по ЗДДС за доставки, по които получателят е физическо лице.

Партньора - Спортен Център поема отговорността да блокира сегмент от 99,999 последователни серийни номера на Разписки, започващ с номера на първата Разписка, която ще бъде издадена от ACTIVITY CHOICES от името на Партньора - Спортен Център. Първата Разписка ще има сериен номер между следните номера: 80000100001 и 89999900001 (ако Спортния Център има регистрация по ДДС) или между следните номера: 70000100001 и 79999900001 (ако Спортния Център няма регистрация по ДДС). В случай, че Партньора – Спортен Центърът вече е използвал някой от 99,999-те серийни номера на Разписки следващи номера на първата Разписка която ще бъде издадена от ACTIVITY CHOICES, Спортния Център се задължава незабавно да уведоми ACTIVITY CHOICES, за да може друг сегмент от 99,999 последователни серийни номера на Разписки, да бъде договорен и блокиран от двете страни за целите на бъдещите Разписки, които ще бъдат издавани от ACTIVITY CHOICES от името на Партньора - Спортен Центърс.

ACTIVITY CHOICES ще издава месечни фактури по ЗДДС на Спортния Център във връзка със Пропуските за съответния Спортен Център продадени през нашата платформата.   Фактурите ще бъдат изпращани по и-мейл на Спортния Център, който поема задължението да не променя тяхното съдържание и да ги съхранява за своите счетоводни цели, както и за целите на данъчни и други проверки.  Фактурите ще включват:

а) таксите на АCTIVITY CHOICES за Пропуските закупени през нашата платформа през предходния месец - еквивалентни на 10% от крайните цени (с ДДС ако Спортния Център е регистиран по ЗДДС и без ДДС ако не е регистриран по ЗДДС) на тези Пропуски;

б) сумите за възстановяване на АCTIVITY CHOICES от Пропуските върнати през предходния месец и Пропуските неосребрени в рамките на техния период на валидност през предходния месец - еквивалентни на 90% от крайните цени на тези Пропуски;

в) транзакционните разходи за възстановяване на АCTIVITY CHOICES платени от АCTIVITY CHOICES на ePay и/или на други платежни посредници през предходния месец за събирането на плащанията за закупените Пропуски - еквивалентни на 100% от тези разходи с ДДС;

г) възстановяване на АCTIVITY CHOICES на таксата за изпращане на паричния превод (върху която не се начислява ДДС) от АCTIVITY CHOICES към Спортния Център по Фактурата за нетната сума дължима на Спортния Център за предходния месец.

Партньора - Спортен Център се съгласява да възстановява на ACTIVITY CHOICES сумите от върнатите и неосребрените в рамките на техния период на валидност Пропуски през предходния месец; транзакционните разходи, направени от ACTIVITY CHOICES за събирането на плащания за Пропуски за съответния Партньор - Спортен Център от крайни клиенти посредством дебитни карти / кредитни карти / събиране на пари в брой / банкови преводи както и за паричните преводи направени към Партньора Спортен Център, описани в точки б), в) и г) по-горе. ACTIVITY CHOICES ще пре-фактурира към съответния Партньор – Спортен Център тези транзакционни разходи, подлежащи на възстановяване на месечна база.  От сумите, дължими от Партньора – Спортен Център на ACTIVITY CHOICES по тези фактури за дължими суми за такси и възстановяване за предходния месец ще се нетират сумите дължими на Спортния Център за 90% от цените на Пропуските събрани от АCTIVITY CHOICES за предходния месец и когато резултата е отрицателна сума (което се очаква да бъде случая – тоест АCTIVITY CHOICES да дължи нетната сума на Спортния Център за съотвтния месец), АCTIVITY CHOICES ще превежда съответната отрицателна нетна сума на Спортния Център. ACTIVITY CHOICES и Партньора – Спортен Център и потвърждават съгласието си, с ефект на писмено споразумение, за това нетиране на техните насрещни претенции индикрани по-горе които да се третират като ликвидни и изскуеми, чрез приемането на настоящите Общи Условия.

 

11. ВАЛИДНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договора между ACTIVITY CHOICES и индивидуалния клиент, както и договора между ACTIVITY CHOICES и Спортния Център нямат предварително определен период на валидност. Всяка страна може да прекрати договора с другата страна по всяко време с незабавен ефект чрез предоставяне на писмено предизвестие на другата страна по електронна поща и без да се налага да предоставя основание за това прекратяване, ако предпочита да не предоставя тази информация. 

ACTIVITY CHOICES си запазва правото да прекрати временно или окончателно договора с индивидуален клиент или със Спортен Център преди изтичането на всички предплатени Пропуски - например, ако има подозрения за невярно представяне на информация, подвеждане с цел измама, злоупотреба, нецензурни или незаконни действия от Ваша страна; ако нашите клиенти или служители ни дадат обратна връзка за това, че качеството на съоръженията и / или услугите, предоставяни от Спортния Център е на много нисъко ниво; както и в други непредвидени обстоятелства.

В случай, че Спортния Център прекрати договора си с ACTIVITY CHOICES, той остава длъжен да уважи Пропуските закупени от индивидуални клиенти преди датата на това прекратяване. 

 

12. СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, от ДИДЖИПАРАДАЙМС ООД се вземат необходимите технически и организационни мерки в областта на защита на данните, за да защитим данните, които можем да съхраняваме, да оперираме или обработваме за нашите клиенти.

Как съхраняваме и защитаваме личната информация на нашите клиенти:

Вашата информация, събрана чрез услугите на ДИДЖИПАРАДАЙМС ООД, се съхранява и обработва в България. ДИДЖИПАРАДАЙМС ООД не прехвърля Вашата информация в държава или юрисдикция, която няма същите високи изисквания за защита на данните като законите на България.

За всяко възможно пренасяне на данни извън границите на ЕС ще гарантираме адекватното ниво на защита на данните чрез договорни клаузи или други инструменти, признати от приложимото право.

Цялата информация, която събираме, се съхранява на комютри и сървъри, притежавани и управлявани от ДИДЖИПАРАДАЙМС ООД или нашия доставчик на хостинг услуги НС 1 ООД със седалище бул. Александър Малинов 85, ет.4, офис 9-10, 1715 София, България. Гарантираме адекватно ниво на защита на данните, тъй като сме предприели необходимите действия, за да избегнем излагането на Вашата лична информация на трети страни, които включват следните стъпки:

а) Сървърите, на които съхраняваме Вашата лична информация, се намират в дата центровете с високи стандарти за сигурност, които включват физическо идентифициране на достъп чрез лична карта, 24/7/365 персонал на място и видео контрол.

б) Сървърите, които използваме за съхраняване на лична информация, изискват определен тип удостоверяване и са въведени мерки за сигурност, за да се избегне неразрешен достъп на трети страни.

в) НС 1 ООД гарантира, че всички техни служители, които имат достъп до Вашата лична информация са подписали споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация, с които се гарантира използването на Вашата информация само за целите на изпълнението на тяхната работа.

г) Когато въведете поверителна информация (например потребителско име и парола) във формуляра за поръчка или в клиентска част, тази информация се криптира чрез използването на SSL сертификат за сигурност (secure socket layer technology). Не съществува обаче метод за предаване на информация по Интернет или електронен път, както и метод за електронно съхранение на данни, който да е 100% сигурен. Следователно не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност. Ако имате въпроси относно сигурността на Вашата лична информация, моля свържете се с нас или с НС 1 ООД.

д) За клиентите в ЕС, ДИДЖИПАРАДАЙМС ООД отговаря на общия регламент на ЕС за защита на данните, определен от Европейския съюз, по отношение на събирането, използването и запазването на лични данни.

е) Използваме информация предоставената ни от Вас – различна от клиентските данни - за управление, поддържане, усъвършенстване и предоставяне на всички функции на услугата, която сте поискали, както и за предоставяне на поддръжка свързана с услугата Ви.

ж) Уважаваме Вашите лични данни и Ви предоставяме достъп до тези данни, които може да сте предоставили чрез използването на услугите ни. Ако желаете да получите достъп или да промените всички лични данни, които пазим за Вас, или да поискате да изтрием каквато и да било информация за Вас, която сме получили чрез използването на нашите услуги, можете да се свържете с нас по всяко време чрез info@activitychoices.com.  При запитване ще блокираме или изтрием цялата информация, която имаме за Вас от нашата база данни. Можете да актуализирате, поправяте или изтривате информацията за профила си по всяко време от Вашата клиентска част. Моля, обърнете внимание, че макар и промените, които правите, да се отразят незабавно в активните потребителски бази данни или в рамките на приемлив период от време, можем да запазим цялата информация, която предоставяте за предотвратяване на измами, злоупотреби или други правни задължения, или когато смятаме, че имаме основателна причина за това. Можете да откажете да ни предоставите лична информация, в който случай може да не успеем да предоставим някои от функциите на услугата.

з) Съхраняваме само личните данни, събрани от потребителя, докато профилът е активен или в противен случай ги съхраняваме за ограничен период от време, докато се нуждаем от тях, за да изпълним целите, за които сме ги събрали първоначално, освен ако не е предвидено друго чрез закон. Ще запазим и използваме информацията, която е необходима, за да спазим нашите правни задължения, да разрешим спорове и да приложим нашите споразумения.

 

13. КОНТАКТУВАНЕ С ACTIVITY CHOICES

Можете да се свържете с екипа на ACTIVITY CHOICES посредством и-мейл адреса info@activitychoices.com и ние ще направим всичко възможно, за да отговорим на Вашето запитване максимлано бързо. Ние оценявам високо получаването на всякаква обратна връзка, така че моля не се колебайте да се свържете с нас.

Също така, можете да ни пишете на адрес:

ДИДЖИПАРАДАЙМС ООД

Ул. Бистришко Шосе 101

Блок 7, Ап. 3

София 1444

България

 

14. УПРАВЛЯВАЩА ЮРИСДИКЦИЯ

Този договор се прилага и тълкува в съответствие със законодателството на Република България. Съдилищата в София, България ще имат изключителна юрисдикции за разрешаване на всеки иск или спор, който може да възникне от или във връзка с настоящите Общи Условия.