Activity Choices

Ако управляваш Спортен Център или си инструктор на спортен Клас, можеш да го регистрираш в ACTIVITY CHOICES:

  • Включването на Спортния Център в мрежата на ACTIVITY CHOICES е безплатно
  • Включи Спортен Център за да получи нови клиенти и приходи
  • Спортния Център решава на какви цени да предлага Пропуски в ACTIVITY CHOICES
  • ACTIVITY CHOICES получава малка такса за успех, когато клиент закупи Пропуск за Спортен Център

Включи твоя Спортен Център в нашата мрежа